Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Idala församling i KungsbackaIdala socken har medeltida ursprung. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Idala församling. Församlingen ingår i Kungsbacka kontrakt i Göteborgs stift.
Idala församling ingår sedan 2014 i Löftadalens pastorat och ligger i Kungsbacka kommun i Hallands län.

De äldsta delarna av Idala kyrka anses vara från 1200-talet. 1772 förlängdes kyrkan åt öster och ett nytt kor tillkom. Takmålningarna från 1795 har varit övermålade och övertäckta men togs fram igen vid en restaurering och konserverades 1946 – 1947.
Ett gotiskt triumfkrucifix i ek från 1300-talet hänger på södra långhusväggen.
Dopfunten av sandsten är från 1200-talet, dopfatet i mässing från 1600-talet och dopskålen från 1600- eller 1700-talet.

I vapenhuset består en del av golvet av gravhällar från 1600- och 1700-talen. Under korgolvet finns en gravkammare med fyra kistor med kvarlevor av prosten Jonas Ahlelöf, hans hustru, en dotter och ett barnbarn.
Textkälla: Sammandrag av olika källor/Siv Bergenek, 2018
Foto: Sven-Arne Svensson 

 

©2011 Sveriges Släktforskarförbund

Användarvillkor & integritetspolicy


 Alla bilder i Gravstensinventeringen får användas i enlighet med Creative Commons licensen CC By-Nc. Läs mer här