Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Idenor församling i Hudiksvall


S:ta Maria kyrka.
Ursprungliga kyrkan är från slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. 1306 invigdes nuvarande kyrka. Under 1400-talet förlängdes kyrkan åt öster och fick sitt nuvarande rakt avslutade kor. Under samma århund-rade försågs innertaket med två stjärnvalv. Kyrkorum-mets väggar och tak försågs därefter med målningar. 1730 överkalkades målningarna. Nuvarande sakristia vid norra sidan tillkom 1764 och ersatte en äldre liten sakristia. Vapenhuset vid västra sidan tillkom 1884.
 
På en kulle nordost om kyrkan finns en klockstapel som uppfördes 1747. I stapeln hänger två klockor. Stor-klockan göts 1585 och göts om 1691. Lillklockan göts 1655 och göts om 1827.

 
Textkälla: Wikipedia
Foto: Rita Westerlund 

 

©2011 Sveriges Släktforskarförbund

Användarvillkor & integritetspolicy


 Alla bilder i Gravstensinventeringen får användas i enlighet med Creative Commons licensen CC By-Nc. Läs mer här