Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Barva församling i Eskilstuna


Vid 1000-talets slut fanns troligen en träkyrka i Barva. Vid 1100-talet påbörjades bygget av en stenkyrka. Under 1400-talet byggdes ett vapenhus vid långhusets sydvästra sida. Vid mitten av 1600-talet förlängdes kyrkan till sin nuvarande längd och försågs med en ny sakristia. Vid slutet av 1700-talet planerade man att förlänga kyrkan ytterligare. 1796 - 1797 uppfördes istället korsarmar åt norr och kyrkan fick därmed sin nuvarande korsform. Samtidigt förstorades sakristian och vapenhuset från 1400-talet revs. Kyrkorummets platta trätak ersattes med tunnvalv av trä. Den nuvarande interiören är resultatet av en genomgripande restaurering 1942.
Textkälla:
Foto: B-M Stenqvist-Andersson 

 

©2011 Sveriges Släktforskarförbund

Användarvillkor & integritetspolicy


 Alla bilder i Gravstensinventeringen får användas i enlighet med Creative Commons licensen CC By-Nc. Läs mer här