Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Lagga församling i Knivsta


Lagga kyrka ligger i närheten av kungavalsplatsen vid Mora äng, intill den gamla farleden från kusten in mot Uppsala. Samma år som Magnus Birgersson Ladulås valdes till kung över Svealand, år 1275. blev Lagga utsett till prebende -pastorat för en av domkyrkans kaniker, dvs präster. Detta föranledde ett nytt kyrkobygge, dagens kyrka, som sannolikt är uppförd på den plats där en äldre kyrka tidigare legat. Kyrkans långhus är uppfört i gråsten, liksom det hundra år yngre vapenhuset.

Kyrkan, som stod klar omkring år 1300 var byggd med tunnvalv av trä, vilka vid 1400-talets mitt ersattes av tegelvalv. Interiören försågs med bilder av bibliskt innehåll, som målats under flera perioder. De ursprungliga målningarna blev med tiden delvis övermålade eller ersatta. De som nu pryder valven utfördes sannolikt av lärjungar till Albertus Pictor år 1498. Motiven är bibliska med traditionellt bibelspråk med folkligt inslag
Textkälla: Beskrivning utarbetad av Lagga kyrkoråd 2009
Foto: Olle Magnusson 

 

©2011 Sveriges Släktforskarförbund

Användarvillkor & integritetspolicy


 Alla bilder i Gravstensinventeringen får användas i enlighet med Creative Commons licensen CC By-Nc. Läs mer här