Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Laske-Vedum församling i Vara


Laske-Vedums kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Varabygdens församling i Skara stift. Kyrkan ligger i Laske-Vedums socken i Vara kommun.

Första kyrkobyggnaden var troligen en stavkyrka som på 1100-talet ersattes av en stenkyrka i romansk stil. Delar av denna stenkyrka finns kvar i norra och östra väggen. 1776 var kyrkan så förfallen att socknen för egna medel lät göra en ombyggnad. Långhuset breddades åt söder och ett nytt kor byggdes vid östra sidan. Norr om koret byggdes en ny sakristia. 1811 byggdes ett nytt vapenhus.

Nuvarande klockstapel byggdes 1937 och ersatte en nästan identisk stapel från 1705, som flyttades till Österbitterna kyrkplats. Stapeln är byggd av trästockar med en öppen konstruktion och vilar på en betonggrund. Lillklockan är omgjuten 1867 av C A Norling i Jönköping samt 1937 av M & E Ohlssons klockgjuteri i Ystad. Storklockan är gjuten samma år och på samma ställe där lillklockan göts om senast.

På kyrkogården finns ett unikt fristående gravkor, det Hierta–Lindelöfska gravkoret från 1644. Det är en iögonenfallande öppen konstruktion som är försedd med pelarburen huv, krönt med en lanternin.
Textkälla: Wikipedia
Foto: Tom Lindström 

 

©2011 Sveriges Släktforskarförbund

Användarvillkor & integritetspolicy


 Alla bilder i Gravstensinventeringen får användas i enlighet med Creative Commons licensen CC By-Nc. Läs mer här