Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Undersåker församling i Åre


Undersåkers kyrka är en kyrkobyggnad i Undersåker i Jämtland. Den tillhör Undersåkers församling i Härnösands stift.

Den nuvarande stenkyrkan uppfördes 1850-56 av byggmästaren Alfred M. Svensson från Stockholm efter ritningar av arkitekten Albert Törnqvist. Den består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti i öster, vidbyggd sakristia vid östgaveln samt västtorn.
Kyrkan är byggd i nyklassicistisk stil. Gråstensmurarna är vitputsade utvändigt. Fönstren är stora och rundvälvda. Taken är plåtklädda. På tornet lanterninhuv med spetsig spira. Ingångar finns i väster via tornets bottenvåning samt mitt på långhusets sydsida. Kyrkorummet täcks av ett putsat flackt trätunnvalv. Innerväggarna är slätputsade. Den slutna bänkinredningen är från byggnadstiden men senare ändrad. Å 1936-37 genomgick kyrkan en ombyggnad och renovering efter program efter länsantikvarie Eric Festin. Under denna ombyggnad sattes bland annat en dörr igen mitt på långhusets norra sida. Exteriört finns dörren kvar. Entrén till sakristian togs upp vid denna ombyggnad. Även senare har kyrkan genomgått ett flertal renoveringar.
Textkälla: Wikipedia
Foto: Wikipedia 

 

©2011 Sveriges Släktforskarförbund

Användarvillkor & integritetspolicy


 Alla bilder i Gravstensinventeringen får användas i enlighet med Creative Commons licensen CC By-Nc. Läs mer här