Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Ödeshög församling i Ödeshög


Ödeshögs församling ingår sedan 2014 i Folkungabygdens pastorat Linköpings stift

Miljön runt kyrkan präglas fortfarande av den tid då kyrkplatsen var socknens centrum. Kyrkan uppfördes av sten under 1100-talet med ett litet rektangulärt långhus, smalare korabsid och östtorn.

Kyrkan har under århundradens lopp gengått omfattande förändringar och endast koret med östtornet är bevrat från den ursprungliga medeltida kyrkan. Ödeshögs kyrka tillhör en av länets tre bevarande romanska östtornskyrkor.

Gravtradition 
Gravvårdar från 1900-talets mitt dominerar på kyrkogården och det finns en stor mängd gravvårdar omgärdade med stenram, belagda med grus.På kyrkogårdens finns även obelisker och andra former av stora gravmonument. Som tillexempel en mycket stor gravvård med två emaljerade porträtt, eller en hög rest kalksten med murgröna och en krans utav ekblad i relie. På Ödeshögs kyrkogård
finns titlar såsom; snickaremästaren, fanjunkaren, bokföraren, direktörn, gjutmästaren, maskiningenjören, rättaren, postiljonen och borstbindaren samt
hemmansägare/lantbrukare.

Minnessten 
Stort lokalhistoriskt värde har även gravvården över Johanna Pettersson vars gravvård ligger nordöst om kyrkan. Johanna var en mycket företagsam kvinna i Ödeshög under 1800-talet,hon genomförde bland annat, omläggning av hamnen vid Hästholmen och drev torgmarknaden framåt i Ödeshög. Numera anordnas varje år en marknad i juli i Ödeshög till hennes ära- Johanna marknad

För ytterligare beskrivning, rundvandring i kyrkan och guidning se församlingens hemsida

 

 

 

 

 
Textkälla: https://www.svenskakyrkan.se/folkungabygden/odeshog1
Foto: Lisbeth Nilsson 

 

©2011 Sveriges Släktforskarförbund

Användarvillkor & integritetspolicy


 Alla bilder i Gravstensinventeringen får användas i enlighet med Creative Commons licensen CC By-Nc. Läs mer här