Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Öglunda församling i Skara


Kyrkan i romansk stil uppfördes troligen på 1100-talet och bestod då av rektangulärt långhus, torn i väster och rakt avslutat kor i öster. Murarna i torn och långhus ligger i förband med varandra vilket visar att de byggts vid samma tillfälle. Murarna är uppförda av kalksten . Kyrkan byggdes om 1883 och då lades ett nytt långhus tvärs över det gamla. Kyrkorummet fick därmed en nord-sydlig orientering. Huvudingången förlades till norra sidan och koret förlades till södra sidan. Gamla koret i öster byggdes då om till sakristia och var så fram till 1949 då det byggdes om till dopkapell. Nuvarande sakristia inhystes i tornets bottenvåning som tidigare var vapenhus.

Långhuset och östra korsarmen (gamla koret) har sadeltak som täcks med enkupigt lertegel. Tornets pyramidformade tak är täckt med spån och krönt med ett kopparkors. Kyrkorummets innertak är ett tredingstak av trä. Kyrkans inredning är präglad av 1800-talet. Nuvarande kor i söder markeras av en trefönstergrupp.
Textkälla: http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96glunda_kyrka
Foto: Elisabeth Carlsson 

 

©2011 Sveriges Släktforskarförbund

Användarvillkor & integritetspolicy


 Alla bilder i Gravstensinventeringen får användas i enlighet med Creative Commons licensen CC By-Nc. Läs mer här