Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Öja församling i Eskilstuna


 

Redan på 1100-talet byggdes på Husby kungsgård den kyrka som under ca 750 år kom att byggas om och kompletteras ett flertal gånger. År 1486 kom Sundby, numera Stora Sundby, i Sparreättens ägo. Ätten har betytt osedvanligt mycket för Öja kyrka. Flera personer ur ätten har gravsatts i den gamla kyrkan. Den gamla kyrkan revs 1847 allt utom det yngsta Sparreska gravkoret, uppfört 1727, som finns kvar i det sydöstra hörnet i den nya kyrkan som invigdes september 1850. Sockenborna hade då fullgjort 25 000 dagsverken och 2 650 kördagsverken, vilket innebär detsamma som om 100 man arbetat på kyrkbygget ett helt år, en fantastisk prestation av 1 200 sockenbor. Några föremål från den gamla kyrkan t.ex. foten till en dopfunt av 1100-talskaraktär, målningar från 1600-talet kan ses i vapenhuset. Kyrkan är ett pampigt inslag där den ligger utefter vägen mot Stora Sundby, dess storlek är imponerande. Kyrkorummet har en bredd av 14 meter och längden är 30 meter, från början rymde den 800 personer motsvarande 2/3 av dåvarande sockenbefolkning, i dag ryms 450 personer.

 

 

 
Textkälla: Utdrag ur Sörmländska kyrkor, Södermanlands museum
Foto: Inger Lindgren 

 

©2011 Sveriges Släktforskarförbund

Användarvillkor & integritetspolicy


 Alla bilder i Gravstensinventeringen får användas i enlighet med Creative Commons licensen CC By-Nc. Läs mer här