Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan Ed är en av Värmlands äldre socknar och omnämns med säkerhet första gången 1353 "de Edhä". I en påvlig räkenskapsbok från 1334 finns ett troligt omnämnande "Eder". Ed var intill 1921 annex till Nor, och är numer moderförsamling till Borgvik. 2010 gick Ed och Borgvik samman i Ed-Borgviks församling. Namnet Ed är ordet Ed i betydelsen "passage mellan eller utmed vatten" och syftar på den tämligen smala landsträckningen mellan Grumsfjorden och Kyrkebysjön, varest kyrkan är belägen. När Eds nya kyrka stod klar år 1788 så kallades den efter nådigt tillstånd "Gustav Adolfs kyrka" efter kronprinsen, som sedan blev Gustav IV Adolf. I flera fall "glömdes" namnändringen efter 1809 då Gustav IV Adolf var ute ur bilden, som i Ed, medan namnet levde kvar på några andra ställen. Ed är en av Grums Härads fem socknar och har en total yta av ca 92,70 km2.


Textkälla: http://www.varmlandsrotter.se/varmland/s-ed-start.htm
Foto: Peter Funke 

 

©2011 Sveriges Släktforskarförbund

Användarvillkor & integritetspolicy


 Alla bilder i Gravstensinventeringen får användas i enlighet med Creative Commons licensen CC By-Nc. Läs mer här