Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Björsäter församling i Mariestad


Den första stenkyrkan i Björsäter uppfördes någon gång under 1100-talets första hälft. Delar av medeltidskyrkan ingår i den nuvarande kyrkobyggnadens södra vägg. Enligt en teckning i Johan Peringskiölds Monumenta från slutet av 1600-talet framgår det att bestod av ett långhus och ett vapenhus. Torn saknades. Istället var taket försett med en takryttare i väster. Kyrkan verkar enligt teckningen sakna särskild korutbyggnad. Enligt anteckningar i kyrkböckerna hade kyrkan "en mur mellan koret och kyrkorummet", vilket skulle ha varit en triumfbåge. Kyrkan skall även varit försedd med valvbågar. Eftersom kyrkan med tiden blev trång och bristfällig fattades beslutet 1752 om ombyggnad. Mäster Loëll i Mariestad fick i uppdrag att svara för arbetet. Den allra första delen som blev färdigt var långhuset med sina kryssvalv. Det innebar att man hade ett fungerande gudstjänstrum som invigdes Fjärde söndagen i advent 1754 av biskop Engelbert Halenius. Däremot stod tornet och sakristian inte färdiga förrän 1779. Kyrkan fick genom denna etappvisa nybyggnad under 1700-talet det utseende den har i dag, med undantag av strävpelarna som tillkom 1905. 1921 skadades tornet genom ett åsknedslag, Vid detta tillfälle förstördes tornspiran, kyrkklockorna, tornuret och yttertaket. 1925 var återställningsarbete färdigt. Tornet fick i detta sammanhang sin barockinspirerade tornhuv. Nya kyrkklockor anskaffades 1922.
Textkälla: https://sv.wikipedia.org/wiki/Björsäters_kyrka,_Västergötland
Foto: Elisabeth Carlsson 

 

©2011 Sveriges Släktforskarförbund

Användarvillkor & integritetspolicy


 Alla bilder i Gravstensinventeringen får användas i enlighet med Creative Commons licensen CC By-Nc. Läs mer här