Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Berg församling i Skövde


Enligt en teckning av Johan Peringsköld var Bergs kyrka ursprungligen en romanskkyrkobyggnad och förmodligen uppförd på 1200-talet. Kyrkan bestod från början av ett rektangulärt långhus med kor och absid i öster. Ett vapenhus var tillbyggt på södra sidan. Kyrkan saknade torn. Klockorna hade sin plats i en fristående med bräder inklädd klockstapel. Längre fram i tiden uppfördes ett torn i väster försett med en hög spira och ljudöppningar för klockorna. År 1774 gjordes en omfattande restaurering varvid koret breddades och en sakristia vid dess norra sida tillkom. De förut högt sittande små fönstren förstorades och kyrkorummet fick nu en prägel av ljus och rymd. Kyrkans inredning fick kyrkan under 1800-talet en förnyelse med bland annat nya inventarier.
Textkälla: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergs_kyrka,_V%C3%A4sterg%C3%B6tland
Foto: Elisabeth Carlsson 

 

©2011 Sveriges Släktforskarförbund

Användarvillkor & integritetspolicy


 Alla bilder i Gravstensinventeringen får användas i enlighet med Creative Commons licensen CC By-Nc. Läs mer här