Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Dala församling i Falköping


En tidigare stenkyrka från medeltiden låg väster om Dala säteri. Dess kyrkorum var försett med kalkmålningar, troligen av mäster Amund. Nuvarande kyrka i nygotisk stil uppfördes 1877-78 efter ritningar av arkitekt Peter Anders Pettersson. Kyrkan består av långhus med nord-sydlig orientering där koret ligger vid södra kortsidan. Torn och ingång ligger vid norra kortsidan. Koret är rakt och öster om detta finns en vidbyggd sakristia. Ytterväggarna är spritputsade. Långhusets tak är belagt med enkupigt taktegel och torntaket är belagt med kopparplåt. En ombyggnad genomfördes 1937 under ledning av arkitekt Axel Forssén då det ursprungliga flersidiga koret raserades. En ny korvägg byggdes upp och öster om det nya koret byggdes nuvarande sakristia.
Textkälla: https://sv.wikipedia.org/wiki/Dala_kyrka
Foto: Elisabeth Carlsson 

 

©2011 Sveriges Släktforskarförbund

Användarvillkor & integritetspolicy


 Alla bilder i Gravstensinventeringen får användas i enlighet med Creative Commons licensen CC By-Nc. Läs mer här