Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Edåsa församling i Skövde


Stenkyrkan uppfördes troligen på 1100-talet eller i början av 1200-talet och är en av stiftets mest ålderdomliga. Det beror på att den 1872—1930 tjänstgjorde som museilokal.

Byggnaden består av ett rektangulärt långhus med ett något bredare, tresidigt kor som är tillbyggt på 1760-talet. Vid långhusets sydvästra sida finns ingången. Norr om koret finns en sakristia och söder om koret finns ett columbarium. Båda är tillbyggda 1938–1940 efter ritningar av arkitekt Axel Forssén.

Strax intill kyrkans sydvästra sida finns en fristående klockstapel som är uppförd 1938–1940. Stapeln är åttakantig, svagt konformad och vilar på en sockel av cement. Väggarna är klädda med liggande rödmålad panel. Taket är klätt med skiffer och kröns med ett järnkors. Invändigt är klockstapeln inredd med två våningar. Tidigare fanns en kvadratisk klockstapel nordost om koret. Den var timrad och försedd med en hjälmliknande spånklädd huva samt prydd med en kyrktupp. Intill kyrkan har det legat en offerkälla.
Textkälla: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ed%C3%A5sa_kyrka
Foto: Elisabeth Carlsson 

 

©2011 Sveriges Släktforskarförbund

Användarvillkor & integritetspolicy


 Alla bilder i Gravstensinventeringen får användas i enlighet med Creative Commons licensen CC By-Nc. Läs mer här