Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till Så här gör du

Om Gravstensinventeringen

Gravstensinventeringen (GSI) är en databas med gravstenar. Det är stenen och dess inskription som ska registreras och indexeras tillsammans med ett fotografi. GSI är alltså ingen gravdatabas där tidigare gravsatta på gravplatsen ska tas med.

Du kan hjälpa till genom att registrera enstaka gravstenar eller hela kyrkogårdar. Glöm inte kontrollera vad som redan är gjort innan du börjar.

Begravningsskick

Kyrkogårdsförvaltningarna erbjuder numera olika begravningssätt. Vanligast under lång tid har varit den traditionella graven med kistbegravning, en större yta tas då vanligtvis i anspråk. Sådan grav har alltid en gravstensanordning och är benämnd kistgrav.

Det finns även urnlundar vilka också har en gravstensanordning som talar om namnet på den döde. Här ligger i allmänhet platserna tätt.

I Minneslunden sker nedsättning anonymt och det finns inga uppgifter om de gravsatta.

Askgravlund är ett relativt nytt begravningsskick. Askgravlund är en anonym begravningsplats där askan läggs inom ett anvisat område utan angivande om plats. En namnbricka med den gravsattes namn anbringas i samband med att urnan sätts ned på en stenpelare, en mur eller liknande.

Kolumbarium som gravskick är ännu relativt ovanligt i Sverige. Ett kolumbarium är ett rum ovan jord med nischer för förvaring av urnor med aska efter avlidna. En platta där det får plats två namn, årtal och ofta en symbol markerar var urnan står.

I gravstensinventeringen kan alla kategorier ovan dokumenteras, utom gravsatta i Minneslunden. Minneslunden saknar gravanordning.

Gravanordningar

En gravsten kan vara markerad på många olika sätt:

Se de olika kategorierna - klicka här


 

©2011 Sveriges Släktforskarförbund

Användarvillkor & integritetspolicy


 Alla bilder i Gravstensinventeringen får användas i enlighet med Creative Commons licensen CC By-Nc. Läs mer här