Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till Så här gör du

Registrera online

Användarkonto

Skapa ett användarkonto genom att klicka på Börja registrera. Fyll i din e-postadress och välj ett användarnamn och lösenord och fyll på med dina adressuppgifter.

Registrera

När du skapat användarkonto kommer du direkt till Min sida, där du får olika alternativ:

» Se/lägg till inventerare
» Registrera gravsten
» Redigera dina inlägg
» Ladda upp kyrkogårdskarta
» Lägg till information om Historisk församling
» Byt lösenord

Se/lägg till inventerare

Börja med att lägga till inventerare. Klicka på Se/Lägg till inventerare. Du som loggat in och skapat användarkonto är Registrerare, men ibland är Registrerare och Inventerare inte samma person. Du kan här lägga till dig själv som Inventerare, eller en grupp personer som deltagit i inventeringen ute på kyrkogården.

Gå tillbaka till Min sida. Börja registrera genom att klicka på Registrera gravsten.

Registrera gravsten

Län, kommun och begravningsplats

Län, Kommun och Begravningsplats är obligatoriska fält. Om någon kyrkogård saknas eller kyrkogårdens namn är fel, kontakta oss via fliken Kontakt i menyn för rättelse. Det har varit svårt att få fram alla Sveriges begravningsplatser, så din lokalkännedom är värdefull. Ofta finns mer än en begravningsplats på varje ort. Meddela oss om det finns en uppdelning som vi inte uppmärksammat. Det är nutida indelning som gäller. Om du är osäker på kyrkogårdens tillhörighet kan du kontrollera här.

Område/kvarter

Med kyrkogårdsförvaltningens karta i handen ser man ofta kvarter (områden) på kyrkogården och gravplatsens nummer. Om gravplatsen har nr 24 i 8:e kvarteret skriver du Kv 8:24. Ibland finns inga alls indelningar och då får man skriva en kort beskrivning t ex ”Vid södra muren” eller liknande. Skriv inga långa beskrivningar.

Utseende

Välj från listan. De vanligaste typerna är Tavla sten, Kors järn och Kors sten. Ibland kan det finnas en kant eller ett staket runt graven, som då benämns som Staket.

Se de olika beskrivningarna på utseende - klicka här

Skick

Här noterar du gravstenens skick vid inventeringstillfället. Det är din subjektiva bedömning som ska skrivas här, t.ex. Mycket gott, Gott, Bra, Hyggligt, Sliten, Svårläst, Oläsbar etc.

Registrerare

Registrerare ifylles automatiskt när du är inloggad.

Inventerare

Inventerare. De inventerare du i ett tidigare steg registrerat visas nu här. Klicka på den eller de personer som jobbat med den aktuella inventeringen. Vald person/personer blåmarkeras. För att marker flera inventerare håller du ner Ctrl-knappen och klickar.

Inventeringsdatum

Inventeringsdatum skrivs in utan mellanslag eller bindestreck, t ex 19990418. Om du inte har exakt datum, skriv endast året.

Gravinskription

Här skriver du den exakta texten så som den står på stenen. Var så exakt som möjligt och tänk på att om 50 år kanske texten blivit oläslig eller stenen är borta. Texten ser bättre ut om du använder enkelt radavstånd. Det får du genom att hålla ner Skift-tangenten när du byter rad. Notera att du kan centrera texten. Om det finns ett tydligt kors eller stjärna ovan texten på gravstenen, kan man skriva dit den.

Foto 1-5

Här laddar du upp gravstensfoton. Det kan vara en översiktsbild plus ett par detaljbilder. Tänk på att den som söker gärna vill ha ett så bra foto att texten kan läsas. (se mer om fotografering här)
Bildens storlek ändras automatiskt till rätt storlek vid uppladdning. Tillåtna format är gif och jpg. Maximal storlek: 2 Mb.

Notering

Notering är ett fält för extra information. Här kan du lägga in korta noteringar om släktförhållanden (du kan annars bifoga ett dokument under Blankett/Dokument), uppgifter om att gravrättsinnehavare sökes m.m. Skriver du in kompletterande uppgifter från andra källor ska också källhänvisningar för dessa anges här. Som källa, använd helst någon av Släktforskarförbundets databaser Sveriges Dödbok, Begravda i Sverige eller hänvisa till relevant kyrkobok. Förslag till text: "Kompletterande personuppgifter är hämtade från DVD-skivan Sveriges Dödbok". Man ska inte ange årtal eller version (det kommer ständigt nya).

Indexering

Här skrivs uppgifter om de begravda personerna in. Dessa uppgifter är nödvändiga för att det skall bli möjligt att söka i gravstensdatabasen.

Det är viktigt att du är konsekvent och arbetar efter de instruktioner som finns vid varje fält. Använd nutida stavning av namn och på yrken och orter om dessa finns nämnda på gravstenen.

Om du skriver fel klickar du bara på det röda krysset och raderar det du skrivit på raden. Om raderna inte räcker till, klicka på Lägg till rad.

Kompletterande personuppgifter: Finns mer detaljerade uppgifter tillgängliga kan du ange dessa - om det t.ex. på gravstenen står Hustru Stina kanske du funnit henne som Maria Kristina i kyrkböckerna. Då kan det namnet göras sökbart. Under Notering anger du alltid var du har hämtat uppgifterna.

Familjegravar: Endast de namn som finns på den nuvarande gravstenen ska indexeras. För familjegravar med bara ett namn (t. ex. "A. Johanssons familjegrav") kan du lägga till en make/maka om du säkert vet att denna finns i graven (det är inte alltid så eftersom personen kan ha gift om sig och blivit begravd med sin nya partner).

Övriga begravda ska alltså inte tas med, utan dessa kan i många fall sökas t.ex. i databasen Begravda i Sverige, som innehåller alla begravda på en kyrkogård oavsett begravningsform.

Tidigare begravda i samma grav: Om en grav är återanvänd och gravstenen inte har koppling till de tidigare begravda ska dessa personer inte läggas in i gravstensdatabasen. Dessa personer återfinns istället på dvd-skivan "Begravda i Sverige" som är en gravdatabas och är ett helt annat projekt.

Titel

Endast yrke eller titel som står på gravstenen. Skriv inte in son, dotter, hustru, piga eller liknande. Skriv yrken med nutida stavning. Skriv alltid i obestämd form, t.ex. Kyrkvärd, inte Kyrkvärden. Då det står f.d. framför en titel, lärare, lantbrukare eller hemmansägare, ska detta tas bort eller skrivas efter titeln. Anledningen är att om man vill ta ut statistik på t.ex. lantbrukare så kommer inte de med där f.d. står framför titeln.

Förnamn

Mycket ålderdomliga stavningar ska moderniseras. Ioan kan då skrivas som Johan för sökbarhetens skull. Den stavning som finns på gravstenen har du ju registrerat under Gravinskription. Gust.Ad. omvandlas med fördel till Gustaf Adolf osv. Gissa inte! Det står ofta H.V. längst upp på gravstenar. Det betyder "Här vilar" och är inte personens initialer. De speciella "gårdsnamn" som finns i Dalarna skrivs in före förnamnet. Busk Erik skrivs alltså i fältet Förnamn. Vid dubbla efternamn, t.ex. Karl Eriksson Lindberg, ska Eriksson skrivas efter Karl i förnamnsrutan.

Observera! Tilltalsnamnet ska inte markeras på något sätt, alltså inte med versaler eller med * eller dylikt.

Efternamn

Gifta kvinnor får makens efternamn i fältet Efternamn och sitt eget namn i Flicknamn. Barn utan efternamn får faderns efternamn. Identifiera gärna personer via Sveriges dödbok och skriv in deras fullständiga namn.

Födelsedatum och Dödsdatum

Skriv in utan mellanslag eller bindestreck. Om dag och månad saknas, skriv bara årtalet. Om det står 1884 på gravstenen kan du komplettera med datum från annan källa.

Begravd datum

Skrivs bara in om dödsdatum saknas.

Boställe

Endast gårdsnamn som nämns på stenen. Skrivs in med nutida stavning. T.ex. L:a Melby skrivs Lilla Mellby.

Lägg till

När du är klar klickar du på Lägg till. Registreringen läggs då i karantän för kontroll.

OBS! Vi har inte någon moderator som dagligen kontrollerar gravstenar. Du är din egen kontrollant. Gå till Min sida och Redigera dina inlägg. Där öppnar du varje registrering du gjort och kontrollerar att fotot lagts in på rätt sätt och att du inte råkat göra några andra fel. Det är t.ex. lätt att skriva fel århundrade på födelse och död!

Så snart den kontrollen är gjord ändrar du 0 (en nolla) i rutan Godkänd till 1 (en etta) och klickar på Lägg till. Då läggs din registrering ut online och blir tillgänglig för alla att ta del av. Efter godkännande är det bra om du gör en stickkontroll på att publiceringen har gått bra.

I och med att det som registreras inte går direkt ut online, kan du (och eventuella medhjälpare) registrera gravstenar stegvis, genom att t.ex. först lägga in alla foton från kyrkogården för att i nästa steg fylla på med personuppgifter m.m.

Tillbaka till Min sida.

Redigera dina inlägg

Om du råkat skriva fel eller vill komplettera kan du gå in här och se dina inlägg och redigera. Det är t.ex. möjligt att registrera i flera steg.

Ladda upp kyrkogårdskarta

De flesta kyrkogårdsförvaltningarna har karta över kyrkogården med varje gravsten inprickad med gravnummer. Här finns möjlighet att ladda upp sådan karta. Maximal filstorlek är 2 mb och filer i jpg, pdf och gif är tillåtna.

Lägg till information om historisk församling

Ladda gärna upp foto på kyrkan och skriv in text om församlingens och socknens tillhörighet genom tiderna. Viktigt att bildens ägare noteras. Tänk på upphovsrätten! Maximal filstorlek är 2 mb och filer i jpg och gif är tillåtna. ¨

Byta lösenord

På Min sida kan du också se vad du själv lagt in och även byta lösenord. 

©2011 Sveriges Släktforskarförbund

Användarvillkor & integritetspolicy


 Alla bilder i Gravstensinventeringen får användas i enlighet med Creative Commons licensen CC By-Nc. Läs mer här